แรงงานจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ หารือผู้ประกอบการที่พัก เพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตามนโยบายรัฐบาล

วันที่: 
Sun, 2017-02-26 (ทั้งวัน) - Tue, 2017-02-28 (ทั้งวัน)