ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8)

วันที่: 
Sun, 2017-03-05 (ทั้งวัน)

                                                   ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่

                         ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8)

                                ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 

ลำดับ จำนวน (จังหวัด) อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (บาท/วัน) เขตท้องที่บังคับใช้
1 8 300 ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  ระนอง  และสิงห์บุรี
2 49 305  กาญจนบุรี  กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร  จันทบุรี  ชัยนาท  ชัยภูมิ  เชียงราย  ตราด  ตาก  นครนายก  นครพนม  นครสวรรค์  น่าน  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  ประจวบคีรีขันธ์พะเยา  พัทลุง  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบุรี  เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม  มุกดาหาร  แม่ฮ่องสอน  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ราชบุรี   ลพบุรี  ลําปาง  ลําพูน  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สตูล  สมุทรสงคราม  สระแก้ว  สุโขทัย  สุพรรณบุรี  สุรินทร์หนองคาย  หนองบัวลําภู  อ่างทอง  อํานาจเจริญ  อุดรธานี  อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  และอุบลราชธานี
3 13 308

กระบี่  ขอนแก่น  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  เชียงใหม่  นครราชสีมา   ปราจีนบุรี 

พระนครศรีอยุธยา  พังงา  ระยอง  สงขลา  สระบุรี   และสุราษฎร์ธานี

4 7 310

กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ภูเก็ต    สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร

 

 หมายเหตุ: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา

             (ฉบับที่ 8) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

               เป็นต้นไป

 

 

    ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
            หัวเรื่อง ข้อมูล >>> ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัด >>> อัตราค่าจ้าง
            หรือ http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4131