ศบร.กระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

   

 

    

           สถานที่ตั้ง บริเวณโซนไอที ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซูเปอร์เซ็นเตอร์สมุทรปราการ

  ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ