จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบูรณาการเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning)

วันที่: 
Thu, 2017-04-20 (ทั้งวัน)