ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่: 
Sat, 2019-08-31 (ทั้งวัน)