Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

TOP