Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 15)

pll_content_description

           

ไฟล์แนบ:

TOP