Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานผลดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและการสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2564

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name6-บทสรุปผู้บริหาร.docx

ขนาด : 27.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ก.ย. 2564

pll_file_name9-สรุปผลแรงงานนอกระบบ 2564.docx

ขนาด : 647.67 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ก.ย. 2564
TOP