Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน – มิถุนายน 2558)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name2.khamnamaitrmaas_2_0

ขนาด : 32.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 2558

pll_file_name3.saarbayaitrmaas_2_0

ขนาด : 44.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 2558

pll_file_name4.bthsrupphuubrihaaraitrmaas_2_0

ขนาด : 108.02 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 2558

pll_file_name5.enuuehaaaitrmaas_2_0

ขนาด : 1723.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 2558

pll_file_name6.phaakhphnwkaitrmaas_2_0

ขนาด : 5262.14 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 2558

pll_file_name1.pkaitrmaas_2_0

ขนาด : 84.87 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 2558
TOP