Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาส 4 ปี 2553 (ตุลาคม – ธันวาคม 2553)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameคำนำ

ขนาด : 66.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2554

pll_file_nameสารบัญ

ขนาด : 82.57 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2554

pll_file_nameบทสรุปผู้บริหาร

ขนาด : 391.36 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2554

pll_file_nameสถานการณ์ด้านแรงงาน

ขนาด : 402.64 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2554

pll_file_nameภาคผนวก

ขนาด : 332.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2554
TOP