Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ รายปี 2560

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1.pkraaypii_60

ขนาด : 469.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 27 ส.ค. 2561

pll_file_name2.khamnamraaypii_60

ขนาด : 32.11 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 27 ส.ค. 2561

pll_file_name3.saarbayraaypii_60

ขนาด : 44.63 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 27 ส.ค. 2561

pll_file_name4.bthsrupphuubrihaarraaypii_60

ขนาด : 103.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 27 ส.ค. 2561

pll_file_name5.enuuehaaraaypii_60

ขนาด : 1491.54 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 27 ส.ค. 2561
TOP