Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 1636 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์

0-2380-6889

อีเมล

samutprakan@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ : 1636 หมู่ 4 (อาคารศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 ชั้น 3) 
           ถนนเทพารักษ์    ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง
           จังหวัดสมุทรปราการ  10270

โทรศัพท์ 0 – 2380 – 6889-90

โทรสาร 0 – 2380 – 6889-90

E-mail  :  samutprakan@mol.mail.go.th ,samutprakanmol@gmail.com

ไฟล์แนบ ขนาด
แผนที่สำนักงานแรงงาน.pdf 201.21 KB
TOP