Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ...

ประกาศแจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ...

ขอเชิญสั่งซื้อปลากระพงขาว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ...

แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดย Antigen test kit (ATK) ...

TOP