Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

TOP