Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 ในพื้นที่อ.เมืองสมุทรปราการ

pll_content_description

TOP