Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางรายงานปัญหาทางด้านแรงงานรูปแบบใหม่ (Traffy Fondue)

pll_content_description

📣 ลองฟ้องดูสิ . . พบปัญหาด้านแรงงาน แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว
📢 ช่องทางรายงานปัญหาทางด้านแรงงานรูปแบบใหม่ รายงานง่ายๆ ผ่านไลน์ #TraffyFondue ใครพบเห็นปัญหาด้านแรงงาน สามารถรายงานผ่านช่องทางนี้ ทาง #สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด
📲 แจ้งปัญหาได้ที่ >>> https://shorturl.asia/UZJdE หรือ สแกน QR-CODE ตามรูปด้านล่างนี้
🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก >>> Traffy Fondue
TOP