Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ กรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติ

pll_content_description

TOP