Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนายจ้างและลูกจ้างร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

pll_content_description

TOP