Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3 อาคารศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

 

TOP