Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาส 3 ปี 2553 (กรกฎาคม – กันยายน 2553)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameคำนำ

ขนาด : 56.42 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 2 ธ.ค. 2553

pll_file_nameสารบัญ

ขนาด : 60.63 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 2 ธ.ค. 2553

pll_file_nameบทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ขนาด : 316.78 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 2 ธ.ค. 2553

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานฯ

ขนาด : 335.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 2 ธ.ค. 2553

pll_file_nameภาคผนวกสถิติ

ขนาด : 395.12 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 2 ธ.ค. 2553
TOP