Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

pll_content_description

 

TOP