Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

📢ประชาสัมพันธ์📢 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

pll_content_description

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

TOP