Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบขึ้นทะเบียนหางาน

ขนาด : 736.29 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:17:13+07

pll_file_nameแบบคำร้องกรณีติดตามเงินคืนภาษีประเทศใต้หวัน

ขนาด : 920.36 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:16:25+07

pll_file_nameแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 341.4 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:15:44+07

pll_file_nameแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 320.64 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:15:10+07

pll_file_nameแบบขึ้นทะเบียนหางาน

ขนาด : 736.29 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 20:13:56+07
TOP