Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวกิจกรรม

กระประชุมคณะทำงานจัดระเบียบที่อยู่อาศัยแรงงานต่างด้าว ...

สรจ.สมุทรปราการ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครั้งที่ 2/2560 ...

โครงการรวมพลังแห่งความภักดี ประจำปี 2560 ...

TOP